Luni - Vineri : 09:00 - 18:00
0230-216147 int. 297
Centrul de Marketing
Marketing de la A la Z
Parallax Effect
01

Centrul de Marketing este o entitate de cercetare ştiinţifică şi consultanţă .

Centrul de Marketing este o entitate de cercetare ştiinţifică şi consultanţă .

Centrul de Marketing funcţionează sub egida Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, ca o componentă a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Mai mult →
02

Componența Centrului de Marketing

Componența Centrului de Marketing

Centrul de Marketing cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi, masteranzi cu preocupări ştiinţifice în domeniul marketingului.

Mai mult →
03

Misiunea Centrului de Marketing

Misiunea Centrului de Marketing

Centrul de Marketing are misiunea de a promova marketingul, alături de reprezentanţi ai mediului economic, social şi de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii.

Mai mult →

Cercetare

Conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare.

Bază materială

Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare şi consultanţă.

Programe de formare

Pregătirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specializare, master, doctorat, formare continuă, în variante de zi şi id

Manifestări

Organizarea de manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pe teme de interes.

Parteneriate

Încheierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derularea de activităţi ştiinţifice, manifestări ştiinţifice şi altele.

Documentare

Înfiinţarea şi dotarea unui centru de documentare şi informare cuprinzând o bibliotecă specializată şi dotare informatică cuprinzând soluţii moderne de marketing.

Activități

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Marketing

Cursuri de marketing

Cercetări de marketing

Consultanță

Producție publicitară

Cursuri de marketing

Marketing online, Cercetări de Marketing, Tehnici promoţionale, Marketing turistic, Business to business marketing, Marketingul micilor afaceri, Analiza informaţiilor de marketing etc.

Cercetări de marketing

Centrul de Marketing poate efectua cercetări de marketing, studii de piaţă, sondaje, analize și interpretări de date obținute în urma sondajelor, pentru beneficiari interni și externi.

Consultanță

Derulăm activități de consultanță în marketing (marketing online, marketing turistic, marketing public, marketing în comerț și/sau servicii etc.)

Producție publicitară

Activităţi de elaborare de materiale promoţionale (postere, pliante), pagini web, spoturi etc.

Marketing turistic

Detalii in curand!

Marketing personal

Detalii in curand!
 

Marketing online

Detalii in curand!

Ce spun altii despre noi