Luni - Vineri : 09:00 - 18:00
0230-216147 int. 297

Despre noi

Cine suntem si care sunt activitatile noastre

        about-icon-1       about-icon-2      about-icon-3

Centrul de Marketing este constituit ca organism de cercetare în cadrul Univ. Ştefan cel Mare din Suceava. Activităţile sale se adresează în special firmelor, specialiştilor în marketing din companii şi instituţii publice şi private, IMM-urilor, ONG-urilor, organizaţiilor şi partidelor politice, tuturor celor interesaţi de marketing (studenţi, masteranzi, doctoranzi etc.).

 

Misiunea

– să promoveze marketingul, alături de reprezentanţi ai mediului economic, social şi de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii

Obiectiv 1

Să asigure educarea formarea şi perfecţionarea specialiştilor, managerilor şi cercetătorilor în domeniul marketingului prin traininguri şi conferinţe adaptate dinamic la cerinţele angajatorilor;

Obiectiv 2

Să realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică ale căror rezultate să contribuie la dezvoltarea marketingului şi să servească economiei şi societăţii;

Obiectiv 3

Să iniţieze relaţii de parteneriat cu entităţi din mediul economic, social şi de afaceri vizând cooperarea pentru dezvoltarea unor programe de studii, facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, furnizarea de cunoştinţe şi know-how.

Echipa Centrului de Marketing

Alexandru-Mircea NEDELEA
Conf. univ. dr.
Dan DASCALU
Conf. univ. dr.
Gabriela CIOBAN
Lector univ. dr.
Iulian CONDRATOV
Lector univ. dr.
Pavel STANCIU
Lector univ. dr.
Ruxandra BEJINARU
Lector univ. dr.
Severian-Vlăduț IACOB
Lector univ dr.
Mihaela STATE
Lector univ. dr.
Marius EŞI
Lector univ. dr.
Ana-Maria HLACIUC
Asist. univ. dr.
Costel-Ioan CIOBAN
dr.
Gabriela ARIONESEI
dr.
Mihai COSTEA
drd.
Sergiu BUMBU
drd.
Alina MAGOPĂȚ
student ciclul de licență